105 - lecie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1
im. Franciszka Siemiradzkiego
w Bydgoszczy